Cùng game Avatar giải cứu Minion

Đến hẹn lại lên… game Avatar gửi đến các Teen nông dân sự kiện hấp dẫn mang tên “Giải Cứu Minion”.

1. Thời gian: từ ngày 24/08/2013 đến hết ngày 03/09/2013

2. Nội dung

Khi sự kiện diễn ra, trong công viên sẽ xuất hiện 1 Minion bị ốm. Nhiệm vụ của các bạn là tìm thuốc để giải cứu Minion này. Để làm thuốc các bạn cần có cuốc để đào nguyên liệu.

Các bạn có thể tìm cuốc tại:

– Mỗi ngày vào khu trung tâm công viên chat chữ “minion” để nhận 3 cây cuốc miễn phí
– Đổi cuốc tại lái buôn nông trại bằng nông sản.

Sau khi có cuốc, các bạn sẽ đi vòng quanh các khu vực trong game Avatar để đào nguyên liệu. Các khu vực này sẽ bao gồm cả Hawaii , Ai Cập , Vương quốc bóng đêm. Nguyên liệu các bạn có thể tìm được gồm có :

– Lọ thủy tinh
– Lá thảo dược
– Đường hóa học
– Bột thần kỳ

Sau khi tìm được nguyên liệu các bạn sẽ chế tạo thuốc tại Lái buôn nông trại. Đem thuốc chế tạo được vào công viên để chữa bệnh cho Minion bị ốm. Cứ mỗi lọ thuốc chữa bệnh cho minion các bạn sẽ được cộng một số điểm tích lũy.

Cụ thể:

– 1 lọ thuốc bình thường chữa bệnh cho minion bạn được cộng 2 điểm
– 1 lọ thuốc thần kỳ chữa bệnh cho minion bạn được cộng 4 điểm.

Các bạn dùng điểm này để đổi những phần quà hấp dẫn tại Minion bị ốm. Những vật phẩm đổi được đáng chú ý là:

– Trang phục minion
– Thẻ x2 quay số , x2 nâng cấp vật phẩm
– Ngọc lục bảo vĩnh viễn
– Pet Kirby bông gòn

Chúc các bạn có 1 sự kiện vui vẻ với game Avatar online

Tai game Avatar online

About admin

WpCoderX